Erhvervserfaring

  • ACOMI A/S

SAP Konsulent / 2016 – nuværende
  • FMC Corporation

SAP Udvikler / 2008 – 2015

▪ Intranet opbygning og efterfølgende administration og support
▪ Brugersupport på Windows, Office, Arkivering, Intranet
▪ Undervisning i forskellige værktøjer
▪ SAP Implementering i 14 lande
▪ Knowledge Lead indenfor SAP udvikling

Jeg startede som IT-trainee i en toårig periode. Her opbyggede jeg solide kundskaber indenfor service af brugerne. Yderligere byggede jeg et nyt intranet, samt opnåede evner indenfor arkivering og administration af produktet(Documentum). Efterfølgende blev jeg ansat som systemudvikler og var en del af et implementeringsteam som udrullede SAP i 14 lande. Jeg opnåede kompetencer indenfor bl.a. ABAP, WebDynpro, Smartforms, Scripts. LSMW og DMS.

 

  • Aarhus Universitet

Underviser / 2007

▪ Undervisning i lydafvikling indenfor Source game-enginen
▪ Planlægning og strukturering af kompakt undervisningsforløb indenfor brug af et konkret
IT-værktøj
▪ Udarbejdning af undervisningsmaterialer

Undervisningen var målrettet mod, at de studerende skulle fungere som audiodesignere under en konkret computerspilsproduktion. Jeg fik meget positiv respons på det udviklede materiale, og de studerende klarede sig godt igennem produktionerne.

 

  • Langå Ungdomsskole

Sammenspilslærer / 2001 – 2005

▪ Undervisning i rytmisk sammenspil, herunder sang, trommer, klaver, guitar og bas
▪ Indspilning af demo
▪ Pædagogisk indsigt i arbejdet med unge
▪ Vægtning af den enkeltes forståelse og indlæring indenfor en gruppedynamisk kontekst

Den største udfordring var at arrangere en live-koncert til en lokal fest på skolen, hvor holdet spillede for 100 elever

  • Skråvejens SFO

Skråvejens SFOPædagogvikar / 1998 – 1999

▪ Pædagogisk indsigt i arbejdet med børn
▪ Undervisning i trommer
▪ Planlægning og strukturering af aktiviteter med ansvar for 20 børn
▪ Redskaber til konfliktløsning

Det lykkedes at initiere, planlægge og forestå trommeundervisning, som udmøntede sig i en vellykket optræden til et lokalt karneval.

UddannelseDansk Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU)

  • Dansk Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU)

Lyddesigner / 2007

 

  • Aarhus Universitet

Cand.mag. BA i Musikvidenskab, MA i Audiodesign / 2000 – 2007

Gennem min uddannelse har jeg opbygget praktiske kompetencer til at formidle mine fag i kraft af fag som korledelse og sammenspilsledelse. Yderligere har jeg en teoretisk viden med fokus på designprocesser, lydafvikling i game-engines og lyddesign.

Testrup Højskole
  • Testrup Højskole

Musiklinje / 1998

Frivilligt arbejde

  • Tante Andante band, Lemvig

Tante Andante band, LemvigTrommeslager / 2007 – 2009